Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach jest uczelnią akademicką działającą na terenie Śląska i nie tylko. GWSH posiada bowiem swoje wydziały także poza granicami Polski, m.in. w Wiedniu czy Ostrawie. Stosuje ona edukacyjne standardy Unii Europejskiej. Prowadząc działalność akademicką w wymiarze europejskim, Uczelnia łączy prawie 25-letnią tradycję z podejmowaniem zadań teraźniejszości oraz wyzwań przyszłości. W nauczaniu i wychowywaniu młodzieży Uczelnia dąży do przekazywania najnowszej wiedzy, etosu rzetelnej pracy oraz odpowiedzialności wobec społeczeństwa, a w badaniach naukowych kieruje się poszanowaniem prawdy oraz pożytkiem społecznym.
GWSH oferuje kształcenie na studiach I i II stopnia, studia podyplomowe, seminaria doktorskie oraz różnego typu kursy i szkolenia.

Siedziba

ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice

Wydział zamiejscowy w Żorach

ul. Księcia Leszka 3

44-240 Żory

Telefon / Fax

Tel.: 32 / 35 70 500 Katowice
Tel.: 32 / 434 60 47 Żory