• .....
    .....
  • ...
    ...

Szkolenia, szkolenia...

Szkolenia, szkolenia...

  Przedstawiamy tematy najbliższych szkoleń organizowanych przez Izbę. Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem, prosimy o informację na adres biuro@zorig.zory.pl   

Read more

Sierpniowe śniadanie biznesowe - 03.08.2017 r.

  Kolejne spotkanie Żorskiego Klubu Biznesu odbędzie się 3 sierpnia 2017 r. o godz. 7:30 w Restauracji „Pod Arkadami" (ul. Dolne Przedmieście 1, 44-240 Żory) i potrwa do godz. 09:30.   Program najbliższego spotkania: Prezentacje wszystkich uczestniczących podmiotów (stały punkt spotkań – każdy uczestnik zostanie poproszony o przedst...

Read more

Spotkanie informacyjne dla uczniów/uczennic ZSBI dot. wyjazdu na staże do Niemiec

Spotkanie informacyjne dla uczniów/uczennic ZSBI dot. wyjazdu na staże do Niemiec

  Osoby zakwalifikowane na wyjazd stażowy do Niemiec (uczniowie/uczennice ZSBI) w ramach projektu POWER "Inwestuję w siebie, inwestuję w przyszłość – V edycja staży" zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w czwartek  22.06.2017 o godz. 15.00 w Sali 222 w ZSBI w Żorach, ul. Rybnicka 5. Zaraz po spotkaniu w godz. 16.00-1...

Read more

Festiwal Nauki i Techniki - Żory 2017 - zapraszamy!

  W dniach od 22 do 27 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach odbędzie się Festiwal Nauki i Techniki Żory 2017. W dn. 22-25 maja zaplanowano spotkania dla Szkół, natomiast w dn. 26-27 maja odbędzie się finał.   Wydarzenie skierowane jest zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, grup zorganizowanych i osób indywidualnych.  ...

Read more

Złoty Medal za Długoletnią Służbę - gratulujemy!

  W ostatnich dniach w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych kilkudziesięciu osobom z województwa śląskiego szczególnie zasłużonym w różnych dziedzinach życia społecznego i pracy zawodowej.   Wśród odznaczonych Złotym Medalem za Długoletnią Służbę znalazła się Grażyna Krzemińska...

Read more

Paweł Plottek Młodzieżowym Liderem Biznesu 2017

  27 kwietnia w Wydziale Zamiejscowym Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Żorach odbył się finał VI edycji konkursu „Młodzieżowy Lider Biznesu 2017". Po raz czwarty konkurs odbył się w całym Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego.   W pierwszej części finału 8 uczestników zaprezentowało swoje prace projektowe przygotowane w I...

Read more

Staże zagraniczne 2017 – rekrutacja przedłużona do 21.04.2017

Staże zagraniczne 2017 – rekrutacja przedłużona do 21.04.2017

  Jeśli jesteś uczniem/uczennicą pierwszej, drugiej, trzeciej lub czwartej klasy technikum, niezależnie od kierunku kształcenia uczęszczasz do jednej z niżej wskazanych Szkół:           - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach        &n...

Read more

Zapytanie ofertowe - warsztaty komputerowe (z dn. 14.04.2017)

Zapytanie ofertowe - warsztaty komputerowe (z dn. 14.04.2017)

  Zapytanie ofertowe dot. przygotowania i przeprowadzenia warsztatów komputerowych dla uczestniczek/uczestników projektu pn. „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnaro...

Read more

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 31.03.2017 r.

  Zamawiający informuje, że unieważnione zostało  zapytanie ofertowe z dnia 31.03.2017 r. dot. złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów komputerowych dla uczestniczek/uczestników projektu pn. „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i ws...

Read more

Staże zagraniczne 2017 – rekrutacja w toku

Staże zagraniczne 2017 – rekrutacja w toku

  Jeśli jesteś uczniem/uczennicą pierwszej, drugiej, trzeciej lub czwartej klasy technikum, niezależnie od kierunku kształcenia uczęszczasz do jednej z niżej wskazanych Szkół:           - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach        &n...

Read more

Biuletyn „ZUS dla Biznesu” (marzec 2017)

  Marcowy numer magazynu informacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pt. „ZUS dla Biznesu”.

Read more

Śniadanie biznesowe 06.04.2017 r. - zapraszamy

  Kolejne spotkanie Żorskiego Klubu Biznesu odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. o godz. 7:30 w Restauracji „Pod Arkadami" (ul. Dolne Przedmieście 1, 44-240 Żory) i potrwa do godz. 09:30.   Program najbliższego spotkania: Prezentacje wszystkich uczestniczących podmiotów (stały punkt spotkań – każdy uczestnik zostanie poproszony o przed...

Read more

Targi Pracy i Ekonomii Społecznej w Żorach (06.04.2017)

  Zapraszamy Państwa do udziału w Targach Pracy i Ekonomii Społecznej organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta Żory, które odbędą się 6 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera (ul. Boryńska 2, 44-240 Żory). Izba jest jednym ze współorganizatorów inicjatywy.   Targi Pracy są doskonałą okazją dla Praco...

Read more

„Ministerialny Program Pracy dla Więźniów" – konferencja

  Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza Członków Żorskiej Izby Gospodarczej na konferencję pod Honorowym Patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach oraz Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach „Ministerialny Program Pracy dla Więźniów", która odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00 w Zakład...

Read more

Staże „IKAR"

  W miesiącach lipiec-sierpień 2017 r. rusza dwunasta edycja staży „IKAR". Zeszłoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony stażystów, jak i Firm. Mamy nadzieję, że również w tym roku zechcą Państwo wziąć udział w tej inicjatywie.   Celem przedsięwzięcia jest wspomaganie kształtowania postaw przedsiębiorczości ...

Read more
Realizacja: blueform.pl