• Tytuł 1 slajdu podstrona EN
  • Tytuł 2 slajdu podstrona EN

Grudniowe śniadanie biznesowe - ODWOŁANE

 
Z przykrością informujemy, że z uwagi na zbyt małą liczbę zgłoszeń, śniadanie biznesowe zaplanowane w dniu 7 grudnia 2017 r. w Restauracji „Pod Arkadami” zostaje odwołane.

Na kolejne spotkanie zapraszamy w styczniu 2018.

Zmiany w kodeksie pracy i w e-admisnitracji od 2018 r. – seminarium dla przedsiębiorców (08.12.2017)

 
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium dla przedsiębiorców organizowanym przez ZUS.

Spotkanie pt. „Zmiany w kodeksie pracy i w e-admisnitracji od 2018 r. – seminarium dla przedsiębiorców” odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r., o godzinie 9.00 w budynku ZUS w Rybniku przy ul. Jankowickiej 13 i zostanie poprowadzone przez ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego i ZUS.

Tematem szkolenia będą zmiany w przepisach w 2018 r. w zakresie prawa pracy, e-VAT, e-składka, e-ZLA.

Dodatkowo podczas spotkania przedstawiciel firmy SARE zaprezentuje nowe rozwiązania dla firm w zakresie  e-mailingu.

Po wystąpieniach poszczególnych prelegentów będzie możliwość konsultacji przy stanowiskach eksperckich ustawionych obok sali szkoleniowej.

Zapisy na seminarium są przyjmowane pod numerem telefonu 32/439 11 46.

Wydarzenia - ZUS Rybnik

 
Poniżej przedstawiamy wykaz najbliższych wydarzeń organizowanych przez ZUS:

Termin

Tytuł

Obszar merytoryczny

Miejsce

Zgłoszenia

11.12.2017
w godz. od 9.00 do 14.00

Zasiłki - indywidualne konsultacje

świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Budynek ZUS w Rybniku przy ul. Jankowickiej 13

Zapisy na konsultacje przyjmujemy pod numerem telefonu 32/439 11 46.

14.12.2017
o godz. 9.00

14.12.2017
o godz. 12.00

19.12.2017
o godz. 9.00

19.12.2017
o godz. 12.00

E-Składka - nowy wymiar rozliczeń

 

Ubezpieczenia i składki

Budynek ZUS w Rybniku przy ul. Jankowickiej 13

Zapisy na szkolenie przyjmujemy pod numerem telefonu 32/439 11 46.

Śniadanie biznesowe - 07.12.2017

 
Zapraszamy na kolejne spotkanie Żorskiego Klubu Biznesu odbędzie się 7 grudnia 2017 r. o godz. 8:00 w Restauracji „Pod Arkadami" (ul. Dolne Przedmieście 1, 44-240 Żory) i potrwa do godz. 10:00.

Program najbliższego spotkania:

  • Prezentacja nt. Bazy Usług Rozwojowych, w tym możliwości pozyskania dofinansowania na szkolenia i kursy zawodowe, Przedstawiciel Stowarzyszenia „EBI Association”.
  • Prezentacje wszystkich uczestniczących w spotkaniu podmiotów (stały punkt spotkań – każdy uczestnik zostanie poproszony o przedstawienie siebie i/lub firmy i/lub usługi/produktu w czasie ok. 1 minuty).
  • Rozmowy przy śniadaniu (jest to czas przewidziany na wymianę doświadczeń i rozmowy indywidualne pomiędzy uczestnikami spotkania).

Prosimy o zabranie ze sobą wizytówek.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o potwierdzenie przybycia do dn. 05.12.2017 r. telefonicznie na numer 504 306 069 bądź e mailowo na adres biuro@zorig.zory.pl

Koszt śniadania wynosi 25,00 zł za osobę (płatne na miejscu w Restauracji - jest to tylko koszt posiłku w formie śniadania).

Zapraszamy do udziału!

Projekt mobilności - podsumowanie

 
Realizowany przez Żorską Izbę Gospodarczą przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żorach, prawie dwuletni projekt zakładający wyjazdy na zagraniczne mobilności osób niepracujących i niekształcących się z terenu naszego subregionu dobiega ku końcowi. W jego ramach zebrano dwie grupy. Każda z nich poprzez cykl działań obejmujących m.in. kursy językowe, zawodowe, międzykulturowe czy warsztaty z doskonalenia umiejętności miękkich została przygotowana do 2‑miesiecznego pobytu za granicą.

Uczestnicy/czki pierwszego wyjazdu do Niemiec odbywali/ły staże w sektorze logistycznym, opieki nad osobami starszymi/dziećmi, hotelarstwie, ogrodnictwie czy dietetyce. Czas wolny był wypełniony dodatkowymi kursami, warsztatami oraz wycieczkami i wydarzeniami kulturalnymi. Druga grupa w liczbie 9 osób pojechała na północ Włoch, aby tam zdobywać doświadczenia w gastronomii, marketingu, introligatorstwie, opiece nad osobami starszymi/dziećmi, logistyce czy IT. W wolnych chwilach była możliwość pozwiedzać okolicę oraz zobaczyć m.in. takie miejsca Werona, Mediolan, Wenecja.

Mobilności okazały się doskonałą okazją do nabycia cennego doświadczenia zawodowego, umiejętności praktycznych, doskonalenia kompetencji językowych, miękkich, obycia w środowisku odmiennym językowo i kulturowo oraz rozwoju osobistego. Był to istotny element nauki samodzielności, zaradności, odpowiedzialności, jak również wzmacniający samoocenę i pewność siebie. Dopełnieniem były działania aktywizacyjne po powrocie do kraju, w tym kurs komputerowy, pośrednictwo pracy, doradztwo, coaching czy staże zawodowe.

Przez cały czas udziału w projekcie uczestnicy/czki mieli/ały zapewnione wsparcie psychologiczno-emocjonalne.

Projekt „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Subcategories

Realizacja: blueform.pl