• Tytuł 2 slajdu podstrona
  • Tytuł 1 slajdu podstrona

Poznajemy austriacki system kształcenia zawodowego - plusy i minusy

Czas trwania wymiany: 1 tydzień (październik 2013).

Cel projektu: wymiana europejskich doświadczeń, transfer wiedzy oraz propagowanie innowacyjnych metod pracy i nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych w zakresie poradnictwa zawodowego, opracowywania programów edukacyjnych, dopasowywania kierunków kształcenia zawodowego i programów nauczania do popytu na określone kwalifikacje na regionalnym rynku pracy.

Docelowa grupa beneficjentów: 12 specjalistów z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego tj. nauczycieli, dyrektorów szkół, doradców zawodowych, szkoleniowców oraz osób odpowiedzialnych za szkolenia w MŚP, kadry zarządzającej MŚP i kadry zarządzającej zasobami ludzkimi.

Partner: Amadeus Association (Austria).

Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Wspólnot Europejskich w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie".

Projekt zakończony.

Realizacja: blueform.pl