• Tytuł 1 slajdu podstrona
 • Tytuł 2 slajdu podstrona

dolacz do nas

spg

 • 3
 • 9
 • 1
 • 10
 • 4
 • 12
 • 2
 • 13
 • 14
 • 7
 • 8
 • 17
 • 15
 • 6
 • 11
 • 16
 • 5
 • 19
 • 18

Oferta pracy biurowej w Izbie

  
Żorska Izba Gospodarcza poszukuje odpowiedzialnej osoby na stanowisko 
Pracownik biurowo-administracyjny

Opis stanowiska:
Pracownik biurowo-administracyjny będzie odpowiedzialny za:
 • wykonywanie prac biurowo-administracyjnych
 • gromadzenie, rejestrację oraz przetwarzanie informacji
 • sporządzanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów
 • organizowanie pracy biura Izby
 • organizację szkoleń dla przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie
 • dostarczanie przedsiębiorcom informacji na temat rządowych i unijnych programów adresowanych dla MŚP
 • pomoc przy: opracowywaniu wniosków o środki pomocowe, realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, koordynowaniu współpracy z placówkami edukacyjnymi w Żorach w zakresie realizacji programu wspomagania kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. 
 
Wymagania:
Od kandydatów oczekujemy: 
 • doświadczenia w pracy biurowej
 • wykształcenia co najmniej średniego (wykształcenie wyższe będzie dodatkowym atutem)
 • dobrej znajomości obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • łatwości nawiązywania i podtrzymywania relacji
 • zorganizowania, zaangażowania, kreatywności, dyspozycyjności
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego (angielskiego lub niemieckiego) na poziomie komunikatywnym będzie dodatkowym atutem
 
Oferujemy:
 • umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • czas pracy dostosowany do preferencji
 • realną możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (w tym koniecznie CV) do dnia 08.08.2018 r. na adres biuro@zorig.zory.pl Jednocześnie uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
 
Prosimy o dopisanie na każdym z przesłanych dokumentów następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 

Konkurs ZUS-u „Pieniądze do wzięcia”

 
logo zus
W dniach od 16 lipca do 23 sierpnia 2018 r. można składać wnioski do konkursu dla przedsiębiorców na dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy. Kwoty dofinansowania sięgają od 10.000 zł do 500.000 zł. Program adresowany jest do wszystkich firm, a poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa.

Celem konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. ZUS finansuje projekty o charakterze doradczym, inwestycyjnym i doradczo-inwestycyjnym.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy regularnie i na bieżąco opłacają swoje zobowiązania na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, nie zalegają z opłacaniem podatków. Ponadto nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem, nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania, nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Pytania lub wątpliwości dotyczące Konkursu można zgłaszać pod adresem e-mail: konkurs@zus.pl do 16 sierpnia 2018 r.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej www.zus.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS.

Konkurs „Liga 5” za 2017 rok - zgłoszenia firm!

 
Jak co roku zachęcamy wszystkich Izbowiczów do zaangażowania się w konkurs „Liga 5”. W pierwszej kolejności zapraszamy Firmy członkowskie do wytypowania spośród siebie kandydatów do tego wyróżnienia. W tym celu prosimy o uzupełnienie ankiety zgłoszeniowej i jej przesłanie pocztą tradycyjną bądź e-mailem (skan) na adres biuro@zorig.zory.pl do dnia 31 lipca 2018 r.

Następnie Zarząd na podstawie tych zgłoszeń, wytypuje wyróżniające się spośród Izbowiczów firmy. W dalszej kolejności, każdemu Członkowi Izby zostanie przesłana karta do głosowania z krótkim opisem wytypowanych firm.

Głosowanie Członków ŻorIG wyłoni ostatecznych zwycięzców. Wręczenie wyróżnień nastąpi podczas jesiennej gali Żorskiej Izby Gospodarczej

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

"Firma Przyjazna Mieszkańcom 2018" - zgłoszenia firm!

 
Chcesz wyróżnić firmę, która, Twoim zdaniem, zasługuje na tytuł „Firma Przyjazna Mieszkańcom 2018”? Wypełnij do dnia 31 sierpnia 2018 r. formularz zgłoszeniowy, dostępny TUTAJ. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Na podstawie przesłanych formularzy zostanie utworzona lista firm, na które będzie można oddawać głosy w drugim etapie Konkursu (we wrześniu). Głosowanie odbywać się będzie elektronicznie poprzez stronę internetową www.zorig.zory.pl.

Gorąco zachęcamy wszystkich do udziału!

Nagrodą dla Firmy będzie tytuł "Firmy Przyjaznej Mieszkańcom 2018" oraz pamiątkowy grawerton. Wręczenie nagrody nastąpi podczas jesiennej gali Żorskiej Izby Gospodarczej

Celem inicjatywy jest promowanie zasad dialogu społecznego, popularyzacja postaw biznesowych przyjaznych społeczeństwu, promocja firm, których aktywność znacząco wpływa na rozwój miasta i regionu oraz poprawę standardu życia mieszkańców i firm, które angażują się w życie lokalne i promują pozytywne wzorce postaw.

Już po raz 7 organizatorem wydarzenia jest Żorska Izba Gospodarcza przy współudziale Cechów i Izb z regionu w ramach Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego.

Dla przypomnienia, w ubiegłorocznej edycji FPM oddano ponad 15 tysięcy głosów, a jej laureatem została Firma Nifco Korea Poland Sp. z o.o.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN KONKURSU

Staże w Niemczech - relacja

 
Na początku czerwca, po trzytygodniowym pobycie w Niemczech, do kraju powróciła pierwsza grupa uczestników koordynowanego przez Izbę projektu pn. „Inwestuję w siebie, inwestuję w przyszłość - VI edycja staży”. W ramach pierwszej tegorocznej tury wyjechali uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych im. Mikołaja Kopernika w Żorach.

Pod okiem dwóch opiekunów, 22 młodych ludzi wzięło udział w stażach w firmach w Dreźnie – stolicy Saksonii. Staże były ściśle powiązane z branżami, w których kształcą się uczestnicy, tj.:

 • budowlana,
 • geodezyjna,
 • mechatroniczna,
 • informatyczna,
 • mechanika samochodowa.

Wyjazd poprzedzony został cyklem szkoleń i warsztatów, obejmujących m.in. kurs języka niemieckiego, przygotowanie międzykulturowe, warsztaty aktywizacyjne czy z doskonalenia umiejętności miękkich.

Dzięki pracy w zagranicznych firmach, stażyści zaznajomili się z zasadami tamtejszego rynku pracy oraz na własnej skórze doświadczyli samodzielności i poczucia obowiązku. Dla sporej części z nich był to pierwszy kontakt z pracodawcą, co pozwoliło na bliską obserwację struktur organizacyjnych w zachodnich firmach, a także zapoznanie się z innowacyjnymi technologiami wykorzystywanymi w poszczególnych gałęziach przemysłu.

Uczestnictwo w projekcie umożliwiło stażystom przetestowanie swoich umiejętności językowych zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym. Wielu z nich nawiązało nowe znajomości – często międzynarodowe, co pozytywnie wpłynęło na podniesienie własnej samooceny oraz pewności siebie.

Uczniowie mieli także czas na integrację w grupie oraz kilka ciekawych wycieczek:

 • w Saksonii Szwajcarskiej zwiedzili twierdzę Konigstein zbudowaną na szczycie góry stołowej;
 • podczas wizyty w Berlinie, mieli okazję zobaczyć m.in. Pomnik Muru Berlińskiego, Bramę Brandenburską oraz Katedrę w Berlinie (Berliner Dom);
 • w samym Dreźnie, podziwiali barokowy pałac Zwinger, znajdujący się w samym centrum miasta; Rezydencję Wettynów w Dreźnie – zamek rezydencjonalny książąt Saksonii a także odwiedzili Muzeum Transportu.

Inicjatywy tego typu oprócz doświadczenia zawodowego, nowych umiejętności, kształtują u młodych osób zaradność, poczucie odpowiedzialności oraz dodatkowo w znacznym stopniu podnoszą pewność siebie.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo power i ue efs

Podkategorie

Realizacja: blueform.pl