• Tytuł 1 slajdu podstrona
  • Tytuł 2 slajdu podstrona

Rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA do projektu "Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość"!

 
Informujemy, że trwa REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA na dwumiesięczny wyjazd stażowy do Niemiec w ramach projektu PO WER „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość”.

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych trwa do dnia 31.05.2016 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN

Można je składać m.in. w siedzibie Żorskiej Izby Gospodarczej (al. Wojska Polskiego 4, Żory) oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach (ul. Osińska 48, Żory).

Jeśli: 

  • nie pracujesz
  • nie szkolisz się
  • nie uczestniczysz w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (a zatem możesz być studentką/studentem studiów zaocznych)
  • jesteś w wieku 18-35 lat
  • mieszkasz w Jastrzębiu-Zdroju, Rybniku, Żorach lub na terenie powiatu pszczyńskiego, powiatu raciborskiego, powiatu rybnickiego lub  powiatu wodzisławskiego

możesz wyjechać na staż do Niemiec trwający od 31 lipca do 1 października 2016!

W ramach projektu możesz skorzystać z bogatej, zindywidualizowanej i dostosowanej do Twoich potrzeb i możliwości oferty wsparcia, która umożliwi Ci zarówno rozwój zawodowy, jak i osobisty.

Więcej szczegółów na temat rekrutacji do projektu znajdziesz TUTAJ

Projekt „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do udziału!

logo power i ue efs

Realizacja: blueform.pl