• Tytuł 2 slajdu podstrona
  • Tytuł 1 slajdu podstrona

Projekt „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość” trwa!

 

W czerwcu zakończyła się rekrutacja na pierwszy wyjazd zagraniczny w ramach projektu „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość”. Do udziału w projekcie mogły się zgłosić osoby w wieku od 18 do 35 roku życia, niepracujące, niekształcące się, nieszkolące się i mieszkające na terenie jednego z powiatów: pszczyńskiego, raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego bądź w Jastrzębiu Zdroju, Rybniku lub Żorach.
 
Założeniem projektu, realizowanego przez Żorską Izbę Gospodarczą oraz Powiatowy Urząd Pracy w Żorach, jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia ww. osób poprzez ich udział w programie mobilności. W tym celu uczestnicy/czki wyjadą za granicę na  dwumiesięczne staże. Dodatkowo, pobyt w Niemczech lub we Włoszech poprzedzony będzie serią działań przygotowawczych.
 
Obecnie trwa przygotowanie pierwszej grupy uczestników/czek do mobilności ponadnarodowej, która rozpocznie się w sierpniu br. Na początku udziału w projekcie dla każdego/ej uczestnika/czki został opracowany indywidulany plan działania, w którym rozpisano ścieżkę uczestnictwa. Kolejnym krokiem było zorganizowanie wsparcia, w ramach którego od czerwca, 10 osób uczęszcza na zajęcia językowe z niemieckiego oraz angielskiego, warsztaty międzykulturowe, integracyjne oraz warsztaty z doskonalenia kompetencji miękkich. Ponadto, każdy/a z uczestników/czek może skorzystać z zajęć indywidualnych, podczas których może popracować nad swoimi umiejętnościami językowych, jak i kompetencjami miękkimi. Dodatkowo, wszyscy mają zapewnione wsparcie psychologiczno-doradcze.
 
Zależnie od indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników/czek organizowane są także kursy zawodowe. W ramach obecnej grupy prowadzone są szkolenia z zakresu opieki nad dziećmi, opieki nad osobami starszymi czy florystyki.
 
Zaplanowany na ostatniego lipca wyjazd rozpocznie kolejny etap w projekcie. W pierwszym tygodniu pobytu w Niemczech uczestnicy/czki będą mieli okazję zapoznać się daną miejscowością i okolicą czy jej topografią. Wezmą także udział kontynuacji kursu języka niemieckiego i w warsztatach z doskonalenia umiejętności miękkich. Od drugiego tygodnia rozpoczną się staże w przedsiębiorstwach. W dni wolne będą zaplanowane różne aktywności, w tym wycieczki, w celu zapoznania z krajem przyjmującym. Nad całą grupą, oprócz członków zespołu z Polski będzie czuwała wyznaczona opiekunka ze strony partnera ponadnarodowego.
 
Druga grupa, której rekrutacja zaplanowana jest na jesień br., będzie miała okazję wyjechać na staże do Włoch. Już dzisiaj zapraszamy do udziału!
 
Projekt „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo power i ue efs
Realizacja: blueform.pl