• Tytuł 2 slajdu podstrona
  • Tytuł 1 slajdu podstrona

Pierwsza grupa z POWER na stażach!

 
W drugim tygodniu sierpnia pierwsza grupa uczestników/czek projektu POWER „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość” rozpoczęła staże w niemieckich zakładach pracy. Uczestnicy mają okazję sprawdzić się, nauczyć obowiązkowości i odpowiedzialności, nabyć doświadczenie zawodowe, umiejętności praktyczne oraz podszkolić język. Staże są realizowane w następujących kierunkach: hotelarstwo, logistyka, opieka nad osobami starszymi, opieka nad dziećmi, dietetyka oraz ogrodnictwo/architektura krajobrazu.
 
W weekend organizowane są wydarzenia umożliwiające poznanie kraju goszczącego, jego zabytków, historii czy kultury. W pierwszej kolejności była okazja zwiedzić Lipsk, Berlin i Drezno. Kolejne dni dały szansę bliższego poznania Lipska, jego ciekawostek, zakamarków oraz obserwacji życia codziennego Niemców i ich obyczajowości.
 
Dodatkowo, zależnie od potrzeb, wszyscy uczestnicy/czki mają zapewnione wsparcie psychologiczno-doradcze lub językowe. Pobyt uczestników/czek w miejscowości Schkeuditz został zaplanowany na 2 miesiące.
 
Wyżej opisana inicjatywa jest realizowana przez Żorską Izbę Gospodarczą oraz Powiatowy Urząd Pracy w Żorach.
 
Zapraszamy do udziału w naszych przedsięwzięciach.
 
Projekt „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo power i ue efs

Realizacja: blueform.pl