• Tytuł 2 slajdu podstrona
  • Tytuł 1 slajdu podstrona

Kolejna grupa po stażach

eu flag-erasmus vect_pos

 
W ramach koordynowanego przez Żorską Izbę Gospodarczą projektu Programu Erasmus+ pn. „Inwestuję w siebie, inwestuję w przyszłość – IV edycja staży" pod koniec września z Niemiec do kraju wróciła kolejna grupa stażystów. Tym razem, uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach mieli okazję do nabycia doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych, zapoznania się z technologią i sprzętem stosowanym u naszego zachodniego sąsiada czy podszkolenia się z języka niemieckiego. Taki wyjazd na mobilność zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy oraz potencjał intelektualny.
 
Dodatkowo, podczas swego trzytygodniowego pobytu w Niemczech uczestnicy i uczestniczki wraz z opiekunem mieli czas na integrację i zwiedzanie. Drugiego dnia była już okazja do zobaczenia Lipska – jednego z ważniejszych centrów przemysłu i handlu, ośrodka kultury i nauki z kilkusetletnią tradycją. Następny cały weekend był przeznaczony na zwiedzanie stolicy Niemiec – Berlina. W kolejną sobotę, chociaż deszczową, nadarzyła się sposobność do odkrywania uroków Drezna – zwanego „miastem baroku” lub „Florencją Północy”.
 
Wyjazd uczniów i uczennic był poprzedzony serią kilkumiesięcznych działań przygotowawczych, m.in. kursem języka niemieckiego, warsztatami interpersonalnymi, aktywizującymi, międzykulturowymi czy szkoleniem BHP.
 
Instytucją pośredniczącą ze strony niemieckiej była tym razem firma Vitalis GmbH.
 
Projekt „Inwestuję w siebie, inwestuję w przyszłość – IV edycja staży” jest realizowany przy wsparciu finansowym programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Realizacja: blueform.pl