• Tytuł 1 slajdu podstrona
  • Tytuł 2 slajdu podstrona

Wyjazd do Włoch w ramach mobilności ponadnarodowej – rekrutacja do projektu przedłużona!

 

-> Chcesz wyjechać na 2-miesięczny staż zawodowy do WŁOCH?

-> Przyłącz się do naszego projektu!

-> Przygotujemy Cię do wyjazdu poprzez cykl szkoleń i doradztwa.

-> Opłacimy Twoją podróż, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie.

-> Zorganizujemy Ci wycieczki.

-> Zapewnimy opiekę mentorską.

-> Po powrocie zapewniamy udział w warsztatach aktywizujących, kursie komputerowym i doradztwie.

-> Otrzymasz zaświadczenie o udziale w projekcie.

Termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych w projekcie PO WER „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość” został przedłużony do dnia 30.10.2016 r.

Projekt do osób w wieku 18-35 lat, niepracujących, nieszkolących się, nieuczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (a zatem można być studentką/studentem studiów zaocznych) i mieszkających na terenie Jastrzębia-Zdroju lub powiatu pszczyńskiego lub powiatu raciborskiego lub Rybnika lub powiatu rybnickiego lub powiatu wodzisławskiego czy Żor.

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany udziałem w projekcie mobilności – przeczytaj REGULAMIN, wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i dostarcz do jednego z biur organizatorów.

Więcej szczegółów na temat rekrutacji do projektu znajdziesz TUTAJ

Projekt „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do udziału!

logo power i ue efs

Realizacja: blueform.pl