• Tytuł 1 slajdu podstrona
  • Tytuł 2 slajdu podstrona

Śniadanie biznesowe 06.04.2017 r. - zapraszamy

 
Kolejne spotkanie Żorskiego Klubu Biznesu odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. o godz. 7:30 w Restauracji „Pod Arkadami" (ul. Dolne Przedmieście 1, 44-240 Żory) i potrwa do godz. 09:30.
 
Program najbliższego spotkania:
  • Prezentacje wszystkich uczestniczących podmiotów (stały punkt spotkań – każdy uczestnik zostanie poproszony o przedstawienie siebie i/lub firmy i/lub usługi/produktu w czasie ok. 1 minuty).
  • Krótka prezentacja jednej z firm uczestniczących w poprzednich spotkaniach.
  • Prezentacja Wiceprezesa Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Pana Andrzeja Zabieglińskiego pt. „Możliwości inwestycyjne dla MŚP w Katowickiej SSE S.A." (m.in. na temat korzyści płynących z funkcjonowania w specjalnych strefach ekonomicznych, procedur związanych z wydawaniem zezwoleń, nowej oferty dla MŚP).
  • Rozmowy przy śniadaniu (jest to czas przewidziany na wymianę doświadczeń i rozmowy indywidualne pomiędzy uczestnikami spotkania). 

Prosimy o zabranie ze sobą wizytówek.
 
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o potwierdzenie przybycia do dn. 03.04.2017 r. telefonicznie na numer 32/43 50 306 bądź e mailowo na adres biuro@zorig.zory.pl
 
Koszt śniadania wynosi 25,00 zł za osobę (płatne na miejscu w Restauracji - jest to tylko koszt posiłku w formie śniadania).
 
Zapraszamy do udziału!
Realizacja: blueform.pl