• Tytuł 2 slajdu podstrona
 • Tytuł 1 slajdu podstrona

dolacz do nas

spg

 • 3
 • 9
 • 1
 • 10
 • 4
 • 12
 • 2
 • 13
 • 14
 • 7
 • 8
 • 17
 • 15
 • 6
 • 11
 • 16
 • 5
 • 19
 • 18

Grupa węgierska po stażach

 
Pod koniec października br. ostatnia tegoroczna grupa stażystów wraz opiekunami wróciła z mobilności na Węgrzech. W tym wyjeździe wzięli udział uczniowie i uczennice żorskich szkół ponadgimnazjalnych CKZiU, ZS nr 2, ZSS i ZSBI, którzy odbywali trzytygodniowe staże w firmach z takich branż jak: turystyka, hotelarstwo, gastronomia, mechatronika, IT czy logistyka.

Według opinii uczestników i uczestniczek wśród efektów jakie przyniosła im zagraniczna mobilność możemy wymienić: „nowe doświadczenie w zawodzie”, „nowe umiejętności językowe i zawodowe”, „zwiększenie pewności siebie”, „poznawanie nowych ludzi”, „stałem się bardziej otwarty na nowe sytuacje”, „w przyszłości będę miała większe szanse na znalezienie pracy w sektorze logistycznym”, „możliwość poznania i zobaczenia kultury oraz warunków pracy w innych krajach”, „nauczyłem się, jak zarządzać przestrzenią w miejscu pracy”, „dzięki stażom podniosła się moja samoocena oraz zdobyłem nowe umiejętności, które wykorzystam w pracy”.

Podczas pobytu na Węgrzech oprócz realizacji treści stażu grupa miała możliwość zwiedzenia Ostrzyhomia (Esztergom) i Wyszehradu, gdzie mogli podziwiać zabytki tamtejszej architektury oraz meandry Dunaju. Dodatkowo, najpierw w trakcie pieszej wycieczki, a potem z pokładu statku mogli zobaczyć tzw. Perłę Dunaju czyli przepiękny Budapeszt wraz z jego licznymi atrakcjami. Uzupełnieniem wydarzeń kulturalnych była wizyta w termach, gdzie uczestnicy i uczestniczki mogli skorzystać z uroków węgierskich gorących źródeł.

Uczestnicy poprzez zrealizowane przed wyjazdem kursy i szkolenia – językowe, kulturowe, interpersonalne, aktywizacyjne, bhp mieli szansę kompleksowego przygotowania się do zagranicznego wyjazdu.

W sumie w roku 2017, w ramach koordynowanego przez ŻorIG projektu PO WER pn. „Inwestuję w siebie, inwestuję w przyszłość – V edycja staży” na mobilności do Włoch, Niemiec i na Węgry wyjechało 62 uczniów i uczennic, pod okiem 6 opiekunów. Uczestnicy/czki wspominają ten czas jako „cenny punkt w CV, nowe znajomości”, „ciekawe, nowe przydatne doświadczenie”, „interesujący, uczący, przydatny, integracyjny” czy jako wyjazd, który „wpłynął korzystnie na moje życie zawodowe oraz osobiste”.

Dziękujemy Szkołom Partnerskim za współpracę przy jego realizacji.

Realizacja: blueform.pl