• Tytuł 2 slajdu podstrona
  • Tytuł 1 slajdu podstrona

Szkolenie ze zmian w prawie podatkowym

 
Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Zmiany w prawie podatkowym na 2018 rok", które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2018 r. (środa) o godzinie 9:00 w Żorach w siedzibie Izby na os. Sikorskiego 52 (Budynek Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych). 

PROGRAM:
  • zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • zmiany ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 
Dla Członków Żorskiej Izby Gospodarczej udział w szkoleniu każdej osoby z danej firmy wynosi 80,00 PLN netto. Koszt udziału w szkoleniu jednej osoby z Firmy niezrzeszonej w ŻorIG wynosi 280,00 PLN netto. Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale oraz poczęstunek. 

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 12.01.2018 r. telefonicznie na numer 32/43 50 306 bądź e-mailowo na adres biuro@zorig.zory.pl Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Realizacja: blueform.pl