• Tytuł 2 slajdu podstrona
 • Tytuł 1 slajdu podstrona

dolacz do nas

spg

 • 3
 • 9
 • 1
 • 10
 • 4
 • 12
 • 2
 • 13
 • 14
 • 7
 • 8
 • 17
 • 15
 • 6
 • 11
 • 16
 • 5
 • 19
 • 18

Wspieranie rozwoju firmy z wykorzystaniem funduszy unijnych w województwie śląskim (12.04.2018)

 
Informujemy, że w dniu 12.04.2018 r. w godzinach 09:30-14:00 w Rybniku odbędzie się spotkanie informacyjne „Wspieranie rozwoju firmy z wykorzystaniem funduszy unijnych w województwie śląskim”.

Zakres tematyczny obejmuje:

• Jak finansować szkolenia i doradztwo dla firm?

• Szkolenia osób fizycznych dotyczące podnoszenia kompetencji i kwalifikacji.

• Działania Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie w ramach RPO WSL 2014-2020.

• Przegląd pozostałych Programów EU oferujących wsparcie przedsiębiorczości.

Miejsce spotkania: Urząd Miasta Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2, II piętro, sala nr 264

Udział w spotkaniu można zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej: http://rpo.slaskie.pl/czytaj/wspieranie_rozwoju_firmy_z_wykorzystaniem_funduszy_unijnych_w_wojewodztwie_slaskim_20180319

Szczegóły na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Realizacja: blueform.pl