• Tytuł 2 slajdu podstrona
 • Tytuł 1 slajdu podstrona

dolacz do nas

spg

 • 3
 • 9
 • 1
 • 10
 • 4
 • 12
 • 2
 • 13
 • 14
 • 7
 • 8
 • 17
 • 15
 • 6
 • 11
 • 16
 • 5
 • 19
 • 18

„Dotacje na start” - rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Żor

 

W dniu 15 maja 2018 r. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.  rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do projektu „Dotacje na start”, skierowanym do osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą, które:
 • ukończyły 30 rok życia (od dnia 30 urodzin),
 • są mieszkańcami Miasta Żory ( tereny objęte rewitalizacją tj. Śródmieście wraz z zachodnią częścią Dzielnicy Kleszczówka, Osiedle Gwarków z terenami przyległymi – Dzielnica Rój),
 • planują rozpocząć działalność gospodarczą,
 • są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, w szczególności:
  • kobiety (powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka),
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby z niepełnosprawnościami.

Maksymalna wysokość dotacji 20000,00 zł  oraz dodatkowe wsparcie finansowe w łącznej wysokości do 19200,00 zł. Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione szkolenia oraz doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, jednorazowe wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą w dniach 15.05.2018 r. – 30.06.2018 r. od poniedziałku do piątku, w godz.7.00-15.00, w Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A., 44-240 Żory, al. Wojska Polskiego 4.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.arpsa.pl/dotacje-na-start

Realizacja: blueform.pl