Kancelaria Radców Prawnych LEXUS-CONSULTING powstała w roku 1991 i  rozpoczynała działalność w formie spółki cywilnej w Żorach.
LEXUS-CONSULTING stawia sobie za główny cel elastyczną, szybką i efektywną obsługę Klientów. Podejmowane starania mają na celu tworzenie odpowiedniej więzi z partnerami oraz przyjaznego wizerunku kancelarii, co jest możliwe dzięki wysokiej jakości świadczonych usług.
Najważniejszą dewizą działania kancelarii jest świadczenie usług w sposób profesjonalny, przy zachowaniu najwyższej staranności. Świadczona pomoc prawna ma na celu przedstawianie Klientom, w sposób przystępny i zrozumiały, informacji w określonych dziedzinach prawa. Fundamentalne znaczenie w działalności ma jakość, rzetelność oraz terminowość świadczonych usług.

Siedziba

Al. Jana Pawła II 17
44-240 Żory

Telefon / Fax

Tel./Fax: 32 / 434 56 69