Informacje o ŚPG

Śląskie Partnerstwo Gospodarcze zostało zawiązane pomiędzy organizacjami gospodarczymi zrzeszającymi przedsiębiorców i rzemieślników z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego dla realizacji wspólnych przedsięwzięć, wydarzeń oraz projektów, w tym tych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, ukierunkowanych na rozwój regionu i miejscowych podmiotów gospodarczych.

Ideą, jaka przyświecała powołaniu nowego Partnerstwa, było połączenie sił, doświadczenia, wiedzy i potencjału każdej z organizacji, przede wszystkim w celu zapewnienia stabilnego rozwoju przedsiębiorczości.

ŚPG powstało z inicjatywy czterech organizacji, zwanych członkami założycielami, tj. Forum Firm Miasta Radlin, Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim, Raciborskiej Izby Gospodarczej oraz Żorskiej Izby Gospodarczej. Oficjalne podpisanie Porozumienia o powołaniu Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego miało miejsce w dniu 9 maja 2011 r. w Wodzisławiu Śląskim w trakcie konferencji „Nowa jakość współpracy – Śląskie Partnerstwo Gospodarcze”.

Obecnie w skład ŚPG wchodzą następujące organizacje:

  • Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim
  • Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu
  • Cech Rzemiosł Różnych w Żorach
  • Forum Firm Miasta Radlin
  • Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim
  • Raciborska Izba Gospodarcza
  • Żorska Izba Gospodarcza.

ŚPG jest otwarte na nowe inicjatywy i nowych uczestników. Kolejne poszerzenie Partnerstwa planowane jest już na wiosnę br. Organizacje zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu z Członkami ŚPG.

Porozumienie o powołaniu ŚPG

Wydarzenia

Deklaracja członkowska