ING Bank Śląski S.A. jest jednym z największych banków w Polsce, obsługującym klientów indywidualnych oraz podmioty gospodarcze, w tym międzynarodowe grupy kapitałowe oraz największe instytucje finansowe. Zasadniczym celem ING Banku Śląskiego jest rozwijanie i umacnianie pozycji w polskim sektorze bankowym poprzez dostarczanie zintegrowanych usług finansowych oraz zachowanie charakteru banku zorientowanego na klienta.

Narzędzia, którymi dysponuje Bank sprawiają, że bankowość staje się przyjazna i transparentna. Założeniem Banku jest budowanie kultury opartej na zaufaniu, odpowiedzialności za powierzone zadania i umiejętnie przekazywanej informacji zwrotnej.

Ing Bank Śląski S.A. oferuje:

  • produkty dostosowane do potrzeb klienta,
  • komunikację  przejrzystą, zrozumiałą i prostą dla każdego,
  • współpracę z dostawcami w oparciu o jednolite standardy.

Siedziba

Al. Niepodległości 106

43-100 Tychy

Telefon / Fax

Infolinia