Członkowie Założyciele:

Istnieje od 1998 roku. Jest organizacją typu non-profit, zrzeszającą podmioty gospodarcze z Radlina oraz   przedsiębiorców z Subregionu Zachodniego. Ma na celu integrację środowiska przedsiębiorców oraz jego promocję. Buduje strukturę wsparcia dla firm, wzmacniając lokalną gospodarkę i podnosząc profesjonalizm przedsiębiorców. Prowadzi Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego, bierze udział w projektach finansowanych z Unii Europejskiej, organizuje targi, wystawy, konferencje, spotkania dyskusyjne, szkolenia, turnieje itp.

Istnieje od 2004 roku i zrzesza przedsiębiorców działających przede wszystkim w rejonie Wodzisławia Śląskiego, Żor, Pszowa, Rydułtów, Czyżowic i okolic. Członkowie zrzeszeni prowadzą różne profile działalności od produkcji po handel i usługi w wielu branżach. Do jej głównych zadań należy promocja członków Izby, organizowanie konferencji i szkoleń, pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych z firmami polskimi i zagranicznymi. Izba realizuje również projekty finansowane ze   środków Unii Europejskiej.

Jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność gospodarczą z terenu Raciborza i okolic. Reprezentuje jednostki gospodarcze wobec władz samorządowych, urzędów i instytucji. Wspiera inicjatywy służące rozwojowi gospodarczemu, tworzy warunki współpracy zarówno w kraju jak i za granicą, organizuje dla członków szkolenia z różnych dziedzin m.in prawa pracy i bezpieczeństwa higieny pracy, przepisów podatkowych i spraw ZUS. Działa od 1990 roku.

Zrzeszająca firmy  i przedsiębiorstwa organizacja samorządu gospodarczego, od wielu lat  wspiera rozwój przedsiębiorczości w Żorach. Działa od 1999 roku. Od początku swej działalności angażuje się w życie społeczne miasta i wspiera działalność o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i charytatywnym. Izba prowadzi działalność informacyjno-szkoleniową, stara się zapewnić swoim członkom pomoc prawno-ekonomiczną, współpracuje z innymi organizacjami o podobnym charakterze i realizuje projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej – w tym o zasięgu ponadnarodowym.

Pozostali Członkowie:

Dobrowolna organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości oraz federacja pracodawców, będąca terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego. Do głównych celów i zadań należy nadzór nad praktyczną nauką zawodu, pomoc instruktażowo – szkoleniowa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy, organizowanie kursów i szkoleń specjalistycznych oraz organizowanie imprez kulturalnych. Działa od 1945 roku.

Jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą zakłady reprezentujące branże: budowlaną, drzewną, fryzjerską, metalową, ogólną, motoryzacyjną i spożywczą, prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast: Jastrzębie Zdrój, Pszów, Racibórz, Radlin, Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław Śl., oraz gmin:  Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice oraz Mszana. Do głównych celów i zadań należy nadzór nad praktyczną nauką zawodu, doradztwo, organizowanie kursów i szkoleń oraz imprez kulturalnych. Działa od 1957 roku.
Organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca zakłady rzemieślnicze różnych branż w Żorach i gminach ościennych. Do głównych zadań należy utrwalanie więzi środowiskowej, reprezentowanie interesów członków, udzielanie pomocy prawnej, organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego. Cech realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską oraz angażuje się w życie społeczne i kulturalne miasta oraz wspiera działalność charytatywnym.