„Polityka rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego 2030”, 04.11.2021

Wraz z ARP S.A. zapraszamy do udziału w warsztatach dotyczących dokumentu „Polityka rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego 2030”, który opracowuje Stowarzyszenie Centrum Analiz Technologiczno-Gospodarczych (CATG) na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Spotkanie odbędzie się 4.11.2021 r. o godzinie 13:00 w Budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach.

Opracowanie Polityki rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego ma na celu zdiagnozowanie potencjałów gospodarczych, które charakteryzują województwo śląskie oraz wskazanie kierunków takiego kształtowania polityki gospodarczej, aby możliwe było reagowanie na wskazane wyzwania w perspektywie krótko i długofalowej regionu z uwzględnieniem dostępnych instrumentów polityki gospodarczej będących w dyspozycji samorządu województwa.

W ramach prac nad dokumentem „Polityka rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego 2030” stowarzyszenie przeprowadza warsztaty w 4 podregionach województwa z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorcami z terenu województwa śląskiego w celu weryfikacji wstępnych wniosków i rekomendacji.

Wypracowanie polityki gospodarczej regionu wspólnie z partnerami gospodarczymi sprzyjać będzie wzrostowi poziomu przedsiębiorczości w województwie, liczby bezpośrednich inwestycji zagranicznych, internacjonalizacji działalności gospodarczej, wzrostowi atrakcyjności inwestycyjnej województwa, kształtowaniu przyjaznego klimatu inwestycyjnego, co z kolei stanie się elementem pozytywnie wpływającym na poziom rozwoju gospodarki województwa śląskiego jak i Polski dzięki tworzeniu łańcuchów wartości z realnym udziałem polskich przedsiębiorstw.

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem na adres conferences@catg.pl do 2 listopada do 12.00. Zgłoszenia powinny zawierać imię i nazwisko, reprezentowaną instytucję (firmę) oraz nr warsztatu (nr 4).

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz