Szkolenie „Gospodarka odpadami w firmie”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Gospodarka odpadami w firmie”, podczas którego omówione zostaną wymagania ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z uwzględnieniem zmian z 2018 i 2019 r. Szkolenie odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. (poniedziałekw godz. 8:30-15.30 w siedzibie Żorskiej Izby Gospodarczej, na os. Sikorskiego 52 w Żorach.

Program szkolenia:
1. Podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami
2. Podmioty w obrocie odpadami – posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami
3. Pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami
4. Klasyfikacja odpadów i procedura zmiany klasyfikacji
5. Wizyjny system kontroli, zabezpieczenie roszczeń
6. Ewidencja i sprawozdawczość
7. Rejestr podmiotów i Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO
8. Zmiany w zakresie BDO oraz elektroniczna ewidencja i sprawozdawczość od 2020 r.
9. Omówienie przepisów przejściowych
10. Szczególne kategorie odpadów – odpady komunalne oraz oleje odpadowe
11. Zasady odpowiedzialności administracyjnej

Zapraszamy wszystkich Przedsiębiorców do udziału w spotkaniu.

Dla Członków Żorskiej Izby Gospodarczej udział w szkoleniu każdej osoby z danej firmy wynosi 120,00 zł netto. Koszt udziału w szkoleniu jednej osoby z Firmy niezrzeszonej w ŻorIG wynosi 350,00 zł netto.

Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale oraz serwis kawowy.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres sekretariat@zorig.zory.pl do dnia 12.12.2019 r. formularza zgłoszeniowego.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dzień Przedsiębiorcy

Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Dniu Przedsiębiorcy, który odbędzie się 29 listopada 2019 r.

Program Dnia:

9:00 Prelekcja pn. „Mediacje w biznesie” – wstęp bezpłatny, obowiązują zgłoszenia.

9:00 Przesiewowe badanie wzroku dla przedsiębiorców i ich pracowników – wstęp bezpłatny, obowiązują zgłoszenia.

10:30 Szkolenie pn. „PPK – inwestowanie przez całe życie” – wstęp bezpłatny, obowiązują zgłoszenia.

18:00 Gala XX-lecia Żorskiej Izby Gospodarczej – wstęp za okazaniem zaproszenia.

 

Mediacje w biznesie

Zapraszamy do udziału w prelekcji pn. „Mediacje w biznesie”, która odbędzie się 29 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 9:00, w siedzibie Żorskiej Izby Gospodarczej, os. Sikorskiego 52. Prelekcja trwać będzie ok. 1 godzinę i obejmie zagadnienia takie jak: kim jest mediator, jak wyglądają mediacje, zasady mediacji, koszty postępowania mediacyjnego itp.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego drogą e-mailową na adres  sekretariat@zorig.zory.pl do dnia 26.11.2019 r. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Badanie wzroku

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców wraz z pracownikami do skorzystania z bezpłatnego, komputerowego badania wzroku, które odbędzie się 29 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 9:00, w siedzibie Żorskiej Izby Gospodarczej, os. Sikorskiego 52.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres sekretariat@zorig.zory.pl do dnia 26.11.2019 r. Udział w badaniu jest bezpłatny.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Wraz z Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. oraz Fundacją GPW zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „PPK – inwestowanie przez całe życie”, które odbędzie się 29 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 10:30, w siedzibie Żorskiej Izby Gospodarczej, os. Sikorskiego 52. Szkolenie, dedykowane głównie kadrze zarządzającej, osobom odpowiedzialnym za wdrożenie PPK w przedsiębiorstwie oraz przedstawicielom związków zawodowych, trwać będzie ok. 4 godziny i składać się będzie z części teoretycznej, w której omówione zostaną kwestie prawne oraz części informacyjnej.