„Polski Ład w ujęciu kadrowym – zmiany od lipca 2022” – 13.06.2022 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Polski Ład w ujęciu kadrowym – zmiany od lipca 2022”, które odbędzie się 13.06.2022 r.  o godz. 9:00 w siedzibie Żorskiej Izby Gospodarczej, na os. Sikorskiego 52

Podczas szkolenia, które przeprowadzi Pani Monika Graczyk-Żokowska, omówione zostaną zmiany zapisów tzw. Polskiego Ładu w odniesieniu do działów kadr i płac.

Dla Członków Żorskiej Izby Gospodarczej udział szkoleniu dla 1 osoby jest bezpłatny, zaś koszt udziału każdej kolejnej osoby wynosi 100,00 zł netto. Koszt udziału w szkoleniu dla pozostałych uczestników wynosi 300,00 zł netto.

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy – należy wypełnić i odesłać do dnia 17.06.2022 r.