Szkolenie „Gospodarka odpadami w firmie”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Gospodarka odpadami w firmie”, podczas którego omówione zostaną wymagania ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z uwzględnieniem zmian z 2018 i 2019 r. Szkolenie odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. (poniedziałekw godz. 8:30-15.30 w siedzibie Żorskiej Izby Gospodarczej, na os. Sikorskiego 52 w Żorach.

Program szkolenia:
1. Podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami
2. Podmioty w obrocie odpadami – posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami
3. Pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami
4. Klasyfikacja odpadów i procedura zmiany klasyfikacji
5. Wizyjny system kontroli, zabezpieczenie roszczeń
6. Ewidencja i sprawozdawczość
7. Rejestr podmiotów i Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO
8. Zmiany w zakresie BDO oraz elektroniczna ewidencja i sprawozdawczość od 2020 r.
9. Omówienie przepisów przejściowych
10. Szczególne kategorie odpadów – odpady komunalne oraz oleje odpadowe
11. Zasady odpowiedzialności administracyjnej

Zapraszamy wszystkich Przedsiębiorców do udziału w spotkaniu.

Dla Członków Żorskiej Izby Gospodarczej udział w szkoleniu każdej osoby z danej firmy wynosi 120,00 zł netto. Koszt udziału w szkoleniu jednej osoby z Firmy niezrzeszonej w ŻorIG wynosi 350,00 zł netto.

Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale oraz serwis kawowy.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres sekretariat@zorig.zory.pl do dnia 12.12.2019 r. formularza zgłoszeniowego.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.