„Polski Ład w ujęciu kadrowym”, 16.12.2021 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Polski Ład w ujęciu kadrowym”, które odbędzie się 16.12.2021 r. (czwartek) o godz. 9:00 w siedzibie Żorskiej Izby Gospodarczej, na os. Sikorskiego 52

Podczas szkolenia, które przeprowadzi Pani Ewa Kubicka, omówione zostaną zapisy  tzw. Polskiego Ładu w odniesieniu do działów HR. Wkrótce podamy do Państwa wiadomości dokładny program szkolenia.

Dla Członków Żorskiej Izby Gospodarczej szkolenie dla 1 osoby jest bezpłatne, zaś koszt udziału w szkoleniu każdej kolejnej osoby wynosi 100,00 zł netto. Koszt udziału w szkoleniu dla pozostałych uczestników wynosi 300,00 zł netto.

Po szkoleniu otrzymają Państwo zaświadczenie o uczestnictwie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego  i przesłanie go na adres biuro@zorig.zory.pl do dnia 10.12.2021 r.

Przy kawie o biznesie, 5.11.2021

Śląskie Porozumienie Gospodarcze SLASK.ONLINE wraz z Partnerami zaprasza na spotkanie „Przy kawie o biznesie”, które odbędzie się 05.11.2021 r. o godz. 8:00 w Restauracji Arkadia (ul. Kolejowa 15 wjazd od ul. Nad Rudą).

Program spotkania:

 • 8:00 Rejestracja
 • 8:15 Otwarcie spotkania – Ireneusz Burek, prezes Śląskiego
 • Porozumienia Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE – w kilku zdaniach o bieżących działaniach w Subregionie Zachodnim oraz Kraju Morawsko-Śląskim
 • 8:25 Wsparcie finansowe dla firm ze Śląska – Fundusz Górnośląski S.A.
 • 8:40 Bezpłatne narzędzia do pozyskiwania partnerów zagranicznych – Enterprise Europe Network
 • 9:00 30 sekund dla każdego gościa – prezentacja działalność firmy  i najważniejszych potrzeb
 • 9:20 KAWA i networking w praktyce – czas, kiedy się poznajemy i wymieniamy wizytówkami

Wstęp 25 zł

Zapisy : https://plusydlabiznesu.pl/wydarzenia/57/przy-kawie-o-biznesie-051121r

„Polityka rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego 2030”, 04.11.2021

Wraz z ARP S.A. zapraszamy do udziału w warsztatach dotyczących dokumentu „Polityka rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego 2030”, który opracowuje Stowarzyszenie Centrum Analiz Technologiczno-Gospodarczych (CATG) na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Spotkanie odbędzie się 4.11.2021 r. o godzinie 13:00 w Budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach.

Opracowanie Polityki rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego ma na celu zdiagnozowanie potencjałów gospodarczych, które charakteryzują województwo śląskie oraz wskazanie kierunków takiego kształtowania polityki gospodarczej, aby możliwe było reagowanie na wskazane wyzwania w perspektywie krótko i długofalowej regionu z uwzględnieniem dostępnych instrumentów polityki gospodarczej będących w dyspozycji samorządu województwa.

W ramach prac nad dokumentem „Polityka rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego 2030” stowarzyszenie przeprowadza warsztaty w 4 podregionach województwa z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorcami z terenu województwa śląskiego w celu weryfikacji wstępnych wniosków i rekomendacji.

Wypracowanie polityki gospodarczej regionu wspólnie z partnerami gospodarczymi sprzyjać będzie wzrostowi poziomu przedsiębiorczości w województwie, liczby bezpośrednich inwestycji zagranicznych, internacjonalizacji działalności gospodarczej, wzrostowi atrakcyjności inwestycyjnej województwa, kształtowaniu przyjaznego klimatu inwestycyjnego, co z kolei stanie się elementem pozytywnie wpływającym na poziom rozwoju gospodarki województwa śląskiego jak i Polski dzięki tworzeniu łańcuchów wartości z realnym udziałem polskich przedsiębiorstw.

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem na adres conferences@catg.pl do 2 listopada do 12.00. Zgłoszenia powinny zawierać imię i nazwisko, reprezentowaną instytucję (firmę) oraz nr warsztatu (nr 4).

„Szanse rozwojowe i elementy wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej UE 2021 – 2027”, 29.10.2021

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji „Szanse rozwojowe i elementy wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021 – 2027”. W ramach konferencji przedstawione zostaną najważniejsze źródła finansowania przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. W konferencji wezmą udział m.in. dyrektorzy Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego oraz Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Konferencja odbędzie się w dniu 29 października br. (piątek) w godz. 9:00-11.00 w formie zdalnej (webinarium). Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Śląskiego.

 

Program Konferencji:

 

 1. Otwarcie konferencji – Zbigniew Gieleciak, Prezes Zarządu OIPH w Tychach.
 2. Słowo wstępne – Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.
 3. Finansowanie europejskie dla przedsiębiorstw na poziomie regionalnym – Małgorzata Staś, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego.
 4. Program wsparcia innowacji przedsiębiorstw na poziomie krajowym w perspektywie 2021-2027 – Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
 5. Dyskusja, pytania, podsumowanie konferencji.

 

Link aktywacyjny do konferencji: https://www.gotomeet.me/OIPH/konferencja-ue

 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o obowiązkowe e-mailowe lub telefoniczne potwierdzenie udziału w spotkaniu pod numerem: 32 327 72 77, kom. 796 596 106 lub e-mail: izba@izba.tychy.pl.

Dzień Przedsiębiorcy 2021 – zapowiedź

Już w najbliższy czwartek 7 października 2021 r. odbędzie się Spotkanie Członków Żorskiej Izby Gospodarczej, pn. „Dzień Przedsiębiorcy”. O godzinie 18:00 spotykamy się w Restauracji „Arkadia” w Żorach (ul. Kolejowa 15, wjazd od ul. Nad Rudą).

W programie przewidujemy wręczenie wyróżnień, koncert „Przemysław Strączek w duecie” oraz poczęstunek.

Zaproszenia zostały wysłane do Państwa pocztą tradycyjną.

Do zobaczenia!

Nowa strona www

Prezentujemy Państwu naszą nową stronę internetową. Wszelkie dotychczasowe informacje znajdują się na stronie archiwalnej.

Liga 5 za 2010 r.