Spółka ESKULAP powstała w 1991 r. i od początku prowadziła działalność medyczną. W 1993 r. został zarejestrowany Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP. Rozpoczęto pracę w jednym wynajętym gabinecie, ale szybko popyt na usługi spowodował, że stale poszerzano bazę lokalową i ofertę usługową Spółki.
W 1996 r. wynajęto pow. 500 m2, a już po 1999 r. baza lokalowa znacznie się rozrosła i obecnie ESKULAP wynajmuje ok. 1000 m2. W podstawowej opiece zdrowotnej Spółka ma złożonych kilkanaście tysięcy deklaracji, udziela porad w wielu poradniach specjalistycznych.
W szerokim zakresie ESKULAP obejmuje opieką zakłady pracy i ich pracowników. Spółka zatrudnia (na podstawie różnych umów) kilkudziesięciu pracowników. ESKULAP jest jednym z największych NZOZ-ów w okolicy i jako jedyny, który nie powstał na bazie majątku publicznego. Był przykładem dla władz Miasta, nie tylko w Żorach, ale także poza nimi, jak powinna przebiegać prywatyzacja.
Co więcej, aktywność społeczna i prowadzone przez Firmę dodatkowe działania (na poziomie regionalnym) ukierunkowane są na polepszenie opieki zdrowotnej i dostępności do specjalistów dla mieszkańców.

Siedziba

os. 700-lecia PU 15

44-240 Żory

Telefon / Fax

Tel.: 32 / 43 42 266
Fax: 32 / 43 42 266